Klachtenafhandeling

Let op!

Uw klacht dient binnen 24 uur na de gebeurtenis bij ons binnen te zijn!
Hierna worden klachten niet meer afgehandeld.

Klachtenformulier

 

Verificatie

 

Laatste nieuws