Medio 2018 leveren wij voor de gemeentes, buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Boa houdt in dat je een ambtenaar bent met opsporingsbevoegdheden, wat betekend dat wij bepaalde strafbare feiten mogen opsporen. Als boa moet je kennis hebben van het strafrecht en mag je proces-verbalen opmaken.

Onze boa’s zijn erg gemotiveerd en blijven op de hoogte van alle veranderingen omdat zij iedere vijf jaar weer hun basis examen zullen moeten doen. Hierdoor zal ons niets ontgaan. Ook hebben zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gekregen via de gemeente, wat in houdt dat het gedrag van het personeel in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van deze taak.

Wij dragen specifieke Boa kleding met het boa logo, zodat wij extra opvallen en zorgen hierdoor voor meer blauw op straat en ondersteunen zo ook de politie waar mogelijk.

De verschillende functies en opsporingsbevoegdheden waarover onze boa’s beschikken zijn op dit moment;                              Domein l en Domein ll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Domein l betekend dat ze hun opsporingsbevoegdheden mogen uitvoeren in de openbare ruimte, zoals overlast en kleine ergernissen.                                                                                                                                                                               Domein ll betekend dat ze hun opsporingsbevoegdheden mogen uitvoeren binnen milieu en welzijn wat inhoudt dat zij zoal bezig zullen zijn met het opsporen van milieudelicten (illegale afvallozing, enz.).

Laatste nieuws