Beveiliging + B.H.V.

Beveiliging+B.H.V. (Bedrijfs Hulp Verlening), stelt u in staat om toch een verplichte B.H.V. er of E.H.B.O. er op locatie te hebben, hiervoor hoeft u dus zelf niet te investeren in geld en tijd. B.O.P. Beveiliging heeft deze mensen in dienst.

1. De bedrijfshulpverlening wordt zodanig georganiseerd dat binnen enkele minuten na ongeval of brand de bedrijfshulpverleningstaken op adequate wijze kunnen worden vervuld.

2. Bedrijfshulpverlening wordt zodanig georganiseerd dat na aankomst van hulpverleningsorganisaties deze op adequate wijze kunnen worden bijgestaan.

3. Onder alle omstandigheden mits aanwezig op locatie zijn de bedrijfshulpverleners bereikbaar en beschikbaar om bij een ongeval of brand de bedrijfshulpleningstaken te vervullen.

4. Indien de veiligheid of de gezondheid van andere werknemers in de nabije omgeving kunnen worden bedreigd, worden door betrokken werkgevers op gebied van bedrijfshulpverlening zodanige organisatorische maatregelen genomen dat de betrokken bedrijfshulpverleners bij ongeval of brand over en weer bijstand kunnen verlenen.

Aantal bedrijfshulpverleners:

1. Het aantal bedrijfshulpverleners is zodanig dat onder alle omstandigheden de vervulling van de taken op gebied van bedrijfshulpverlening gewaarborgd is.

2. In een bedrijf of inrichting waar ten hoogste 250 werknemers werkzaam plegen te zijn, ten minste één bedrijfshulpverlener per 50 of minder aanwezige werknemers aanwezig. Indien in een bedrijf of inrichting slechts één werknemer aanwezig is beschikt deze over doeltreffende middelen om zich bij ongeval of brand snel in veiligheid te kunnen stellen.

3. Indien meer dan 250 werknemers werkzaam plegen te zijn, zijn ten minste 5 bedrijfshulpverleners aanwezig. Indien in een bedrijf of inrichting slechts één werknemer aanwezig is beschikt deze over doeltreffende middelen om zich bij ongeval of brand snel in veiligheid te kunnen stellen.

4. Bij gezamenlijke bedrijfshulpverlening door werkgevers, worden afspraken schriftelijk vastgelegd.

Beveiliging + B.H.V.

Laatste nieuws