Alarmopvolging en -afhandeling (AOV)

Buiten de normale kantooruren heeft u de mogelijkheid om alarmmeldingen af te laten handelen door de B.O.P. Beveiliging-surveillancedienst. Tevens kan onze beveiligingsurveillancedienst assistentie verlenen. Hierbij wordt in geval van een ontvangen alarmmelding een surveillance-unit naar het pand gestuurd. Dit pand wordt vervolgens grondig geïnspecteerd. De situatie wordt in de meeste gevallen zelfstandig door de beveiligingsbeambte afgehandeld, waarna u een duidelijke rapportage ontvangt met de geconstateerde bijzonderheden. Alleen bij calamiteiten van ernstige aard worden de contactpersonen van opdrachtgevers en/of politie of brandweer gewaarschuwd. Wanneer u toch voor een andere opzet kiest, kan daar vanzelfsprekend over gesproken worden en vervolgens in de opdrachtbevestiging worden opgenomen.

Ongemak op onplezierige tijdstippen en risico voor eigen veiligheid worden op deze wijze voorkomen.

Van essentieel belang is de responstijd, die nodig is om na ontvangst van de melding ter plaatse te zijn. Daar wij gevestigd zijn in de gemeente Enkhuizen, welke een goede uitvalsweg heeft, kunnen wij zeer snel ter plaatse zijn. Dit geldt vooral voor de Regio West-Friesland.

Operationele uitvoering
De B.O.P. Beveiliging-surveillancedienst is 7 dagen per week operationeel, dus ook op feestdagen.

Indien u B.O.P. Beveiliging opdracht geeft voortaan de alarmafhandeling te verzorgen, worden in een persoonlijk onderhoud de instructies opgesteld en de volgende zaken door u aan ons overhandigd:

– sleutels of badges van de objecten (bij voorkeur 2 sets)
– lijst met naam en telefoonnummer van bevoegde personen
– instructie en schakelcode van de installatie
– indien mogelijk een plattegrond van het object op A4 formaat

B.O.P. Beveiliging

Laatste nieuws